Rodzina Burlachenko gościem naszej Parafii

Skoczów 8.03.2022

Dzięki natychmiastowemu działaniu skoczowskiej Rady Parafialnej (28.02.2022), stosunkowo szybko przygotowano lokum dla ewentualnych uchodźców z Ukrainy. Na ten cel zaadaptowano pomieszczenia znajdujące się po przeciwnej stronie części administracyjnej plebanii, w których do tej pory znajdowały swoje miejsce: salka na szkółki niedzielne z przylegającą łazienką, pokój gościnny i podręczny magazyn.

Na zakwaterowanie nie było trzeba długo czekać, bo już 8.03.2022 r. trafiła do nas 9-osobowa rodzina Burlachenko, która uciekła przed wojną z okolicy Krzywego Rogu (ok. 1300 km od nas). Oprócz taty Vitalija i mamy Anny, z naszej gościny korzysta 7-mioro dzieci, w wieku od 2-15 lat: Elina, Kateryna, Vadim, Oleksandr, Natalia, Daria i Illia.

13 marca cała rodzina została zaproszona na „zapoznawczą kawę” do Proboszcza. W spotkaniu jako tłumacz uczestniczyła również p. Anastazja Krehut z mężem Adamem i córką Zosią. Nie trzeba było jakoś specjalnie się wysilać, aby się zorientować, że ukraiń­ska Rodzina, to wspaniali, utalentowani, pracowici i sercem oddani Panu Bogu ludzie. Dosyć szybko okazało się to też w praktycznym działaniu, bowiem z chęcią zaczęli angażować się w różne parafialne aktywności. Ponadto nasi Goście sami włączali się w prace porządkowe przy kościele oraz plebanii. Koszenie trawy, zamiatanie, grabienie liści, pomoc przy przygotowaniu sal albo terenu przyparafialnego na organizowane spotkania czy imprezy nieraz to potwierdziły. Cieszymy się bardzo z ich obecności u nas i życzymy Bożego błogosławieństwa.

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski