Darmowe korepetycje dla uczniów

Skoczów 18.06.2021

18.06.2021 dobiegł końca projekt: „Darmowe korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Skoczów”. Celem projektu była pomoc uczniom w nadrobieniu zaległości i utrwaleniu materiału po czasie zdalnego nauczania. Zadanie zostało sfinansowane przez Gminę Skoczów z dotacji konkursowych na rok 2021, a inicjatorem i zarazem głównym wykonawcą było Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie. Adresatami zadania byli uczniowie zamieszkujący naszą gminę bez względu na wyznanie.

Informacja o sposobie zgłoszenia się na zajęcia umieszczona została na stronie internetowej STE (ste.org.pl), na parafialnej stronie internetowej (skoczow.luteranie.pl), w ogłoszeniach parafialnych, w gablotce z ogłoszeniami, jak również poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielami.

Z uwagi na ograniczone fundusze przeznaczone na realizację zadania, ostatecznie w projekcie uczestniczyło 16 uczniów szkół podstawowych i średnich oraz 15 nauczycieli, którzy udzielili łącznie 90 godzin korepetycji z 9 przedmiotów. Największym zainteresowaniem cieszyły się: matematyka, język angielski i fizyka. Zajęcia miały głównie formę stacjonarną, co z uwagi na długi czas zdalnego nauczania okazało się niezwykle ważne i cenne.

Na zakończenie projektu nauczyciele sporządzili na podstawie arkuszy lekcji sprawozdania, natomiast rodzice wypełnili ankiety, w których ocenili efektywność zajęć. Niezmiernie cieszą ich pozytywne opinie. Zdaniem rodziców pomoc pojawiła się w najbardziej odpowiednim momencie, tzn. prawie przed powrotem uczniów do szkół. Mogli oni podczas indywidualnych zajęć nadrobić i utrwalić materiał, co w wielu przypadkach skutkowało uzyskaniem lepszych ocen końcowych. Rodzice, którzy niejednokrotnie nie byli w stanie pomóc swoim dzieciom w nauce, bardzo docenili tego rodzaju formę wsparcia oceniając projekt w skali 1-6 na 6.

Tekst: Agnieszka Borski
Zdjęcie: Wiesław Kędzior