Rodzina Burlachenko gościem naszej Parafii

Skoczów 8.03.2022

Dzięki natychmiastowemu działaniu skoczowskiej Rady Parafialnej (28.02.2022), stosunkowo szybko przygotowano lokum dla ewentualnych uchodźców z Ukrainy. Na ten cel zaadaptowano pomieszczenia znajdujące się po przeciwnej stronie części administracyjnej plebanii, w których do tej pory znajdowały swoje miejsce: salka na szkółki niedzielne z przylegającą łazienką, pokój gościnny i podręczny magazyn. Chcę czytać dalej…