Nabożeństwo „Przy Kamieniu” na Równicy

Równica 16.06.2022

16.06.2022 r. – w dniu katolickiego święta Bożego Ciała, które jest wolnym dniem od pracy – nasi Goście z Ukrainy mieli możliwość wzięcia udziału w nabożeństwie „Przy Kamieniu” na Równicy. Tradycyjnie już (przy dobrej pogodzie) na takie nabożeństwo obowiązkowo trzeba pójć pieszo. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Zawodzia, gdzie pozostawiliśmy samochody, skąd czerwonym szlakiem udaliśmy się prosto na nabożeństwo. Ten „Leśny kościół” znajduje się bowiem przy szlaku na Równicę. Tutaj, przy akompaniamencie Diecezjalnej Orkiestry Dętej, śpiewaliśmy pieśni i wysłuchaliśmy kazania, które wygłosił ks. Dariusz Lerch – proboszcz ustrońskiej Parafii. Tradycyjna ofiara oczywiście składana była w czasie śpiewu równie tradycyjnej pieśni: „Drzewko jedno znam zielone”.

Po nabożeństwie przeszliśmy do schroniska na Równicy, gdzie na przylegającym zboczu (podobnie jak wiele innych grup czy rodzin) przygotowaliśmy piknik. No a potem pozostał nam już tylko powrót do Zawodzia, obok „Kamienia”, który na pewno jeszcze pamięta prześladowania Ewangelików w czasie kontrreformacji oraz setki osób, których serca przepełnione były żywą wiarą i spragnione były słuchania Słowa Bożego i społeczności z innymi wiernymi.

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski