Zakup kolorowej kserokopiarki w ramach programu “Śląskie NOWEFIO 2021-2023”

Skoczów 28.10.2021

28.10.2021 roku, w firmie KSEROGRAF w Ustroniu, zakupiono kolorowe urządzenie wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner) marki “RICOH MPC 3003 sp” do drukowania i powielania materiałów informacyjnych do wielkości formatu A3. Zakupu dokonano z dotacji w ramach projektu „Mikrodotacje na rozwój instytucjonalny młodych organizacji”, ogłoszonego przez Stowarzyszenie “Bielskie Centrum Przedsiębiorczości”.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego pozwolił na o wiele bardziej swobodne planowanie różnych przedsięwzięć, które za każdym razem w jakiś sposób muszą być zakomunikowane szerszemu gronu odbiorców nie tylko w formie informacji na stronie internetowej, ale również w formie kolorowych plakatów. Możliwość drukowania czy powielania różnych materiałów w kolorze przystaje do obecnych kanonów docierania do potencjalnych odbiorców, jak również pozwala na swobodniejsze opracowanie materiałów przez członków STE i wolontariuszy. Możliwość korzystania z takiego urządzenia na miejscu pozwala uniknąć dodatkowych kosztów, jak również upraszcza proces przygotowania materiałów informujących i promujących od opracowania projektu do finalnego efektu w postaci plakatów, ulotek i innych informacji.

Urządzenie to bowiem stoi w siedzibie STE w Skoczowie, a możliwość jego wykorzystania jest otwarta dla wszystkich inicjatyw realizowanych przez stowarzyszenie. W celu właściwego użytkowania i związanej z tym jak najdłuższej bezawaryjnej eksploatacji, urządzenie może być obsługiwane przez osoby odpowiednio do tego przeszkolone i w związku z tym upoważnione przez Zarząd STE.

W realizacji projektu włączyli się: ks. Alfred Borski (prezes STE) i Wiesław Kędzior (wiceprezes STE) – poszukanie odpowiedniego urządzenia i firmy, która zaoferowała najlepszą propozycję cenową (w stosunku do najwyższej jakości proponowanego urządzenia) oraz przejęcie urządzania w dniu zakupu i uczestniczenie w szkoleniu przeprowadzonym przez pracownika firmy sprzedającej, w zakresie jego obsługi i eksploatacji.

Na zakupionym urządzeniu została naklejona następująca informacja:

Tekst i zdjęcia: ks. Alfred Borski