30.12.2020 r. zostało zarejestrowane Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie

Skoczów 30.12.2020

Idea powołania w skoczowskiej Parafii stowarzyszenia, pojawiła się niemalże równocześnie z objęciem przeze mnie funkcji proboszcza (18.11.2018). W pierwszym roku mojej służby priorytetem było poznawanie Parafii i nowych obowiązków. W międzyczasie, każdą wolną chwilę poświęcałem na ukończenie rozprawy doktorskiej, którą obroniłem na początku października 2019 (niespełna rok po przejęciu parafii). A gdy nadszedł czas urzeczywistnienia pomysłu ze stowarzyszeniem, Pan Bóg postawił na mojej drodze panią Jolantę Lach i pana Wiesława Kędziora, którzy nie potrzebowali nawet chwili do zastanowienia się, aby podjąć temat i zaangażować się w przygotowanie statutu oraz wszelkich dokumentów koniecznych do rejestracji.

4.12.2020 – Walne Zebranie Założycielskie Skoczowskiego Towarzystwa Ewangelickiego (od lewej): Wiesław Kędzior, Jolanta Lach, ks. Alfred Borski, Agnieszka Borski, Gabriela Piotrowska, Bożena Kawulok, Lucyna Madzia, Barbara Macura, Ryszard Macura, Jan Stebel, Jerzy Sikora, Magdalena Mrowiec, Iwona Kolonko.

Gdy wszystkie dokumenty były już na tyle opracowane i gdy Rada Parafialna wyraziła zgodę na udzielenie „schronienia” powstającemu stowarzyszeniu, 4.12.2020 r. zwołano pierwsze Walne Zebranie członków założycieli, w czasie którego przyjęto ostateczną nazwę: Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie, dyskutowano nad powstałym statutem i go zatwierdzono, wybrano też zarząd i komisję rewizyjną oraz podpisano wszystkie konieczne dokumenty. Wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił stosunkowo szybko, bo 30.12.2020 roku.

Zarząd STE:

  • Prezes: ks. dr Alfred Borski;
  • Wiceprezes: Wiesław Kędzior;
  • Sekretarz: Jan Stebel;
  • Skarbnik: Jolanta Lach;
  • Członkowie: Ryszard Macura, Magdalena Mrowiec, Gabriela Piotrowska.

Komisja Rewizyjna:

  • Lucyna Madzia
  • Bożena Kawulok
  • Iwona Kolonko

Z powodu panującej pandemii, powstaniu STE nie towarzyszyły zbytni rozgłos i jakakolwiek kampania informacyjna. Nadrzędną sprawą było samo zarejestrowanie stowarzyszenia, co wiązało się przede wszystkim z nadaniem mu takiego profilu, aby w jak największym spektrum działania można było się angażować na rzecz naszej parafii i środowiska, a przede wszystkim na rzecz tych ludzi, potrzeb i przedsięwzięć, na które uda się pozyskać środki i wykorzystać potencjał ludzi dobrej woli.

Jako stowarzyszenie chcielibyśmy wspomagać działalność parafialną m. in. pozyskując środki finansowe tam, gdzie parafie czy Kościoły nie mogą się o taką pomoc ubiegać. Mamy w planach realizację różnych (również ponad wyznaniowych) projektów na rzecz osób niepełnosprawnych czy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak również szeroko pojęte projekty edukacyjne adresowane do różnych grup społecznych.

Osoby, które chciałyby wesprzeć naszą działalność, proszone są o dokonanie przelewu na konto Towarzystwa: 84 1140 2004 0000 3602 8086 5258 (Skoczowskie Towarzystwo Ewangelickie, 43-430 Skoczów, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 74).

STE od samego początku stara się o status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Status taki możemy uzyskać najszybciej za dwa lata.

Za wszelkie ofiary, jak również życzliwość, wsparcie i konstruktywne wnioski z góry serdecznie dziękujemy. Prosimy zarazem o modlitwy przyczynne.

Prezes STE – ks. dr Alfred Borski